CARTONAJES INCAEM, SA és una empresa familiar de tipus mitjà, amb una presència al mercat de més de 40 anys i avalada per una dilatada trajectòria i experiència dins el nostre sector industrial.

La nostra ubicació, dins d’una zona d’ampli desenvolupament industrial i amb un important nus de comunicacions per carretera, ens fa àgils i ràpids a l’hora d’abastir els nostres clients, principalment aquells situats a l’area del Vallès.

Els nostres productes s’ajusten a les necessitats de cada client, tant en dimensions com en qualitats. Disposem d’un servei d’assessorament tècnic de disseny que permet, sempre en col·laboració amb el client, optimitzar el producte per tal de satisfer àmpliament els requeriments especificats.

Disposem d’unes instal·lacions de producció automàtiques amb la suficient flexibilitat per absorvir tant les grans com les petites sèries. La nostra elevada productivitat ens permet comptar amb uns costos molt competitius dins del nostre mercat. Això es complementa amb una maquinària auxiliar adequada per a la fabricació de peces que complementen la caixa de cartró (plaques separadores, reixetes, etc.)

L’estructura empresarial és molt lleugera, fet que ens permet estar en una òptima situació de competitivitat.
Això es important ja que es tracta d’un producte d’escàs valor afegist i s’ha de rentabilitzar a través d’una
correcta política de costos.

El nostre compromís es tradueix en un servei de qualitat molt exigent, en el que destaca
l’acompliment dels terminis de lliurament establerts amb el client.

 

 

Tots els drets reservats incaem.net 2003-2011. Dissenyat per VertixStudio